- Servis traktora “UNIVERSAL” u sklopu kojeg vršimo generalne popravke traktora te izlazak servisnih tehničara na adresu kupca.

- Montaža i balansiranje svih vrsta pneumatika – automobilski, agro i  industrijski program.