DOM d.o.o. trgovačko društvo za promet i usluge, Kalnička 52a, 48260 Križevci

ŽIRO RAČUN 2402006-1100021975 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.

ŽIRO RAČUN 2402006-1100021975 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK d.d.

MB-03465772

tel./fax: 048/714-886

računovodstvo: 048/714-887

prodaja: 048/714-064

 

 

Pneumatski program