Naputak za autopneumatike

  • Poštujte pravilnik o dimenzijama, ukupnim masama i opterećenju vozila, te o osnovnim uvjetima koje moraju zadovoljiti uređaji i oprema na vozilima u cestovnom prometu
  • Pri kupovini autopneumatike izaberite pravilne dimenzije. Odgovarajuće upute daje proizvođač vozila
  • Gume montirajte samo na odgovarajuće, čiste i neoštećene naplatke.
  • Autopneumatiku treba montirati osposobljena osoba jer se nestručnom montažom guma može mehanički oštetiti. Montažer mora koristiti odgovarajući alat i na obruč gume nanijeti sredstvo koje olakšava montažu.
  • Gume pumpajte do pritiska kojeg je propisao proizvođač vozila. Pritisak zraka u gumi mora biti u skladu s uputama proizvodača guma. Pritisak u gumama provjeravajte svakih 14 dana odnosno češće, a prema potrebi. Ne smijete voziti s preniskim tlakom zraka ili u potpunosti bez zraka ni na kraće udaljenosti.
  • Podaci za pritisak zraka u gumama vrijede za kontrolu hladnih guma:
   • Kada je neophodna kontrola pritiska zraka zagrijanih guma, pritisak punjenja mora biti 0,2 do 0,3 bara viši od propisanog. Nakon toga prvom prilikom provjerite pritisak u hladnim gumama.
   • Za duže vožnje po autocestama slijedite upute proizvodača vozila o pritisku zraka u gumama ili povećajte pritisak u gumama za 0,2 bara iznad propisanog
  • Izbjegavajte oštre predmete, rupe i slično jer se oštećenja te vrste ne priznaju
  • Vozilo mora biti tehnički besprijekorno da se gume na svim mjestima ravnomjerno troše. Zato redovito otklanjajte mehaničke greške na vozilu (pogrešno podešeni kotači, kvar u upravljačkom mehanizmu, neravnomjerne kočnice, istrošeni ili neodgovarajući amortizer, istrošeni ležajevi i sl.)
  • Ako nakon montaže gume osjetite jače vibracije, vratite se odmah u servis da se utvrdi uzrok (greške na upravljačkom mehanizmu, pričvršćenje kotača, necentričnost naplatka ili greška gume)
  • Potrebno je vršiti redovita balansiranja guma (najviše svakih 10000 km ili prema potrebi)
 • Proizvode (gume) skladištite u zatvorenim prostorijama (bez izravne sunčeve svjetlosti, ne u blizini grijaćih tijela, u suhim prostorijama, bez ulja, drveta, nafte i ostalih kemikalija i ne u blizini iskričnih uređaja).